Afvalbeheer

Gescheiden afvalinzameling.

Afzuigstation voor afval- en rioolwater.

Station voor de inzameling van gevaarlijk afval.