Gestió de residus

Recollida selectiva de residus.

Estació d’aspiració d’aigües residuals i de sentina.

Estació de recollida de residus perillosos.