Consells per millorar les defenses de les embarcacions

Després dels últims temporals hem detectat al port un bon nombre d’embarcacions que disposen de defenses en mal estat, insuficients, de dimensions incorrectes o mal col·locades, provocant desperfectes a les embarcacions veïnes o en la seva pròpia.

Especialment, a partir de la tardor, els vaixells que estan a la superfície es mouen molt més que la resta de l’any pel que a més de triar correctament les defenses és fonamental saber col·locar-les perquè siguin eficaços.

Les defenses són el para-xocs del vaixell i el seu bon estat i ús apropiat és tan important com efectuar una bona maniobra d’amarratge. Són els elements que protegiran el casc enfront de cops i rascades.

La seva funció és, per tant “defensar” el casc del vaixell de qualsevol cop que, segons la violència amb la qual es produeixi, pot arribar a provocar danys de diversa consideració.

Classes de defenses:

El material més habitual a la fabricació de les defenses és el PVC amb un matalàs interior d’aire per absorbir l’impacte. Aquest material garanteix una bona absorció dels xocs sempre que la pressió d’aire sigui l’adequada. També han de suportar els efectes del sol ja que amb el temps, el sol les anirà deteriorant.

Respecte al tipus de defenses que ens podem trobar podem parlar de:

 • Defenses cilíndriques:
  Són la solució més econòmica i senzilla d’instal·lar per protegir la majoria dels amarradors i quan el vaixell està en el moll o abarloat. Es poden col·locar verticalment o horitzontalment per protegir una major longitud. La seva longitud ha de ser igual a 2/3 de l’alçada de l’obra morta del seu vaixell.
 • Defenses planes:
  Són rígides i es fabriquen amb escuma de polietilè. S’usen quan l’espai entre dos vaixells és molt reduït. Tenen l’avantatge que ni rodolen ni s’aixequen. A més de protegir una àmplia superfície i no embrutar el casc. També es poden utilitzar per a embarcacions pneumàtiques ja que s’adapten molt bé a les seves formes.
 • Defenses de Proa:
  Són inflables i es fabriquen amb PVC. S’usen per a protegir la roda o part frontal ja que per la seva forma es col·loquen molt bé a la proa de l’embarcació.
 • Defenses de Popa:
  Són inflables i es fabriquen amb PVC. S’usen per protegir la zona posterior ja que per la seva forma es col·loquen molt bé a la popa de l’embarcació.
 • Defenses adaptables:
  Són inflables i es fabriquen amb PVC. Són un model de defensa més modern i amb múltiples funcions gràcies a la seva facilitat d’adaptació. Es poden utilitzar per protegir l’embarcació i per tapar les possibles zones de contacte del moll o pantalà.
 • Defenses d’esglaó:
  A més de protegir el costat de l’embarcació, també serveixen per facilitar l’embarcament des del pantalà.