Reforcem el nostre compromís amb el medi ambient amb la campanya Zero Residus al Mar

Fa uns mesos us demanàrem que valoressiu les diferents àrees del port i un dels punts a millorar va ser el de la informació rebuda en matèria de seguretat i salut i gestió ambiental i de residus. És per això que hem decidit començar a treballar iniciant una campanya per incentivar una òptima gestió de residus per part dels nostres clients i usuaris. 

Aquest any, per incentivar la correcta gestió de residus dins la nostra flota, vam iniciar la campanya ‘ Zero Residus al Mar’. En ella, premiarem a l’armador que més rebuts Marpol hagi generat amb un circuit termal, massatge i sopar a l’hotel de quatre estrelles Gran Claustre, Restaurant & Spa, situat a Altafulla i lliurarem un diploma en què es reconegui la bona praxis dels armadors que optimitzin la gestió de residus especials.

Al llarg de l’any, anirem informant sobre qui són els més compromesos amb el medi ambient i, al desembre, donarem a conèixer el guanyador.

La direcció de Port Torredembarra S.A., empresa explotadora del Port de Torredembarra, és conscient de la importància de la protecció de la Seguretat i Salut en el Treball i del medi ambient i per això es compromet a desenvolupar les nostres activitats amb el màxim respecte amb l’entorn, amb les condicions de treball del personal i amb la millora contínua dels processos i activitats que desenvolupem, complint sempre amb la legislació vigent i altres requisits a què ens comprometem. A més anem més enllà d’aquestes exigències, oferint unes instal·lacions i serveis de qualitat i desenvolupant millores en el nostre treball diari per satisfer les expectatives dels nostres grups d’interès a més de tenir-los en compte a l’hora de prendre decisions.

Hem de ser conscients de que tota interacció sobre l’entorn afecta a la seva evolució d’alguna manera. En el cas dels efectes derivats del ports i de les embarcacions, afecten tant a l’entorn marí com a l’atmosfèric i terrestre. Per això és necessària la col·laboració de tots els usuaris, ja que la suma dels esforços individuals contribuirà al resultat global de les repercussions sobre l’entorn , i així ajudarem en la seva recuperació.

Port Torredembarra està equipat amb contenidors, infraestructures i sistemes per tal de facilitar la gestió de residus, però són els productors dels residus, ja siguin procedents de les embarcacions, locals comercials o tallers, els responsables de la seva gestió fins que estiguin dipositats en els contenidors correctes i retirats per un gestor autoritzat.

Els residus sòlids assimilables a domèstics, orgànics, paper, cartró, vidre, envasos i plàstics,  podran dipositar-se per separat en els contenidors específics de recollida selectiva situats per a tal fi a cada pantalà. Les aigües residuals emmagatzemades a bord en el tanc corresponent, hauran de ser extretes mitjançant l’estació aspiradora d’aigües residuals ubicada al pantalà nº 8 sense cap cost addicional per part de l’usuari. L’aigua de la sentina haurà de ser extreta mitjançant l’estació fixa d’aspiració i tractament d’aigües de sentina ubicada al pantalà nº 8 sense cap cost addicional per part de l’usuari. Per seguretat i per evitar possibles vessaments, els serveis d’extracció de les aigües residuals i de les aigües hidrocarburades només podrà ser realitzat pel mariner de guarda. El mariner emetrà el corresponent Rebut de Residus Marpol 73/78 per a cada servei d’extracció realitzat.

Segons el REAL DECRETO 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga, el Port Torredembarra ha iniciat un procés de control dels residus MARPOL generats pels nostres usuaris a les instal·lacions del port. Cada vegada que es dipositin residus (siguin olis de motor, aigües de sentina, aigües residuals, residus sòlids com draps bruts, filtres d’oli, bateries, etc.) s’haurà de demanar un rebut individual conforme es llencen aquests residus. D’aquesta manera Port Torredembarra podrà emetre el certificat anual de residus MARPOL que totes les embarcacions estan obligades a tenir per tal de rebre el certificat de navegabilitat.

En cas que es delegui a una empresa nàutica o a un taller de reparació el lliurament d’aquests residus, serà sempre responsabilitat de l’armador demanar a l’empresa nàutica la gestió i lliurament del rebut de residus Marpol.