Objectius 2017

El passat mes d’octubre vam llançar una campanya per conèixer quina era la vostra valoració sobre diferents aspectes del Port Torredembarra. La resposta va ser més gran de l’esperada i per això us estem realment agraïts. Gràcies a les vostres aportacions, ens vam posar a treballar per seguir fent de Port Torredembarra un lloc millor. Per això, ja us podem presentar quins són els nostres objectius que ens hem traçat per a aquest 2017. A mesura que anem complint les vostres demanda, us ho anirem informant.

Hem rebut un total de 98 enquestes emplenades de les que hem extret les següents conclusions, tenint en compte que puntuem amb un 1 les valoracions positives, amb un 2 les neutres i amb 3 les negatives.

Hem obtingut 1781 valoracions positives (Bé),  154 valoracions negatives (Malament) i 83 valoracions neutres (Millorable)a les diferents qüestions que plantegem.

Les puntuacions més altes les trobem en la valoració del personal d’oficina (1,16 de promig) i el personal de marineria (1,13 de promig).

Les puntuacions més baixes les trobem en el coneixement del rebuts Marpol (2,4), la informació rebuda sobre seguretat i salut (2,2), les empreses d’oci nocturn (2,2), la informació sobre riscos laborals i mesures de control (2,16) i en coneixement del Punt Blau (2).

En l’apartat d’observacions, s’incideix sobre la neteja deficient dels wc i la manca de manteniment de les instal·lacions sanitàries, el fet de que els particulars no puguin treballar a l’escar i la manca d’informació en seguretat, salut i medi ambient i el mal funcionament de la connexió wifi.

Donant resposta a les vostres observacions, hem establert uns objectius per a l’any 2017 que dividirem en tres àrees: qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.

QUALITAT:

DISMINUÏR EL NOMBRE DE QUEIXES DE QUALITAT DELS SERVEIS RESPECTE EL 2016

ACCIONS DE MILLORA:

Renovació de la gestió i les instal·lacions sanitàries de Capitania.
Ampliació del servei de personal de marineria a la dàrsena els diumenges.
Instal·lació de vitrines d’informació a la dàrsena per millorar la comunicació amb els usuaris.
Adequació d’un espai d’aparcament per a ciclomotors.
Il·luminació de les banderoles que indiquen els números dels pantalans.
Millora el servei de wifi del port.

MEDI AMBIENT:

AUGMENTAR LA INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT RESPECTE AL 2016

ACCIONS DE MILLORA:

Inici d’una campanya de comunicació a llarg de l’any anomenada “Zero residus al mar”
Premiar l’òptima gestió de residus anual per part dels usuaris.
Renovació i ampliació de tota la retolació informativa medi ambiental al port.
Incentivar del correcte buidatge de sentines a través de la campanya  “Zero residus al mar”

PREVENCIÓ DE RISCOS:

ZERO ACCIDENTS LABORALS AL PORT

ACCIONS DE MILLORA:

Inici d’ una campanya de comunicació a llarg de l’any anomenada “Zero accidents al port”
Activació del registre de la plataforma de l’ACPET de CAE als industrials del port
Ús d’equipaments reflectants i casc a la zona de varada per tot el personal laboral i de visita.
Realització d’observacions preventives de seguretat a les zones de treball
Formació de recursos preventius als industrials habituals
Execució de la partida pressupostària en matèria de seguretat i salut laboral

Només ens queda reiterar els nostres agraïments per poder comptar amb les vostres valoracions, que ens ajudaran a millorar sens dubte al llarg d’una temporada en què presentarem algunes novetats en el nostre calendari d’esdeveniments i en el qual veurem la consolidació d’algunes iniciatives, com el mercat nàutic, els tallers de pesca, les regates i el campus d’estiu. Seguim comptant amb tu. Vine i desconnecta.