Navegació y activitats lúdiques i pesqueres que es poden portar a terme a les aigües portuàries de Tarragona.

aèria_-_copiaEns plau adjuntar el díptic que ens facilitat des de l’Autoritat Portuaria de Tarragona, relatiu a la navegació i a les activitats lúdiques i pesqueres que es poden porta a terme a les aigües portuàries. Bàsicament el díptic ens parla de la protecció de les aigües interiors, de la bocana del port, de la monoboia i de la zona de fondeig, així com la distància de la costa i de les platges per portar a terme aquestes activitats.

      Díptic informatiu (pdf)