Reserva de amarres

VAIXELL

Nom:

Matrícula:

Eslora:

Mànega:

Companyia i nº pòlissa d'assegurança:


ARMADOR

Nom i cognoms:

DNI:

Adreça postal:

Adreça electrònica:

Telèfon fixe:

Telèfon mòbil: