Escola del Mar

Port Torredembarra Formació Marítima és un centre de formació, d’estudi i de pràctiques creat per donar resposta a les necessitats formatives i de titulació dels professionals del sector portuari i de la navegació.

Port Torredembarra Formació Marítima és un centre de formació nàutica homologat per la Direcció General de Marina Mercant espanyola (BOE-A-2012-11400).
Curs: títol de Patró portuari.

Lloc de formació: Port Esportiu i Pesquer de Torredembarra (Tarragona).

Aula: Edifici Capitania s/n, port de Torredembarra, SA.

Requisits bàsics: tenir el Certificat de Formació Bàsica.