En defenses, quantitat i tamany importa

  •  La mida

En les defenses la mida sí que importa. Però quines dimensions hem d’escollir? Quan dubteu, trieu la més gran encara que amb certs límits, ja que després haureu de guardar-les en algun cofre de l’embarcació. Alguns vaixells de motor tenen instal·lades a ambdues amures unes graelles subjectes al balcó en què allotjar les defenses quan estan no estan sent utilitzades.

La taula següent és una guia útil

Eslora                       Defensa cilíndrica         Defensa esfèrica
Fins a 15 peus         7 centímetres                 No recomanada
Des de 16 a 20′      10 centímetres               20 centímetros
Des de 21 a 25′       12 centímetres              20 centímetros
Des de 26 a 30′      15 centímetres              30 centímetros
Des de 31 a 35′       15 centímetres              30 centímetros
Des de 36 a 40′     20 centímetres              40 centímetros
Des de 40 a 50′     25 centímetres              50 centímetros

  • La quantitat

El nombre de defenses que s’han de col·locar, independentment de l’eslora de l’embarcació, és un mínim de sis defenses i una setena de major diàmetre que la resta.

Farem servir, almenys, una defensa cada 2,5 metres, amb un mínim de 3 per banda.

  •  Col·locació

Si anem a lligar de costat a un moll, l’habitual és col·locar les defenses just per sobre de la línia de flotació sense que arribin a tocar l’aigua. L’alçada mitjana de la defensa ha de coincidir amb la part més amenaçadora del pantalà.

Si anem a abarloar el vaixell a un altre, la col·locació correcta de les defenses és encara més important ja que els danys poden ser més greus. Col·locarem les defenses a la zona més ampla de l’embarcació i a una alçada suficient per protegir les dues bordes.