Recomanacions sobre cetacis a les nostres costes I

Cada primavera, alguns navegants del nostre port, tenen el privilegi de veure cetacis a la nostra costa. Això es deu al fet que l’àrea marina entre les costes de Catalunya, Balears i la Comunitat Valenciana és un valuós corredor migratori per als cetacis, en què destaquen la balena rorqual comú, que utilitza aquesta ruta per dirigir-se a les àrees de cria i alimentació al Nord de la Mediterrània, el dofí llistat, el dofí comú, el dofí mular i el Cap d’olla.

Per realitzar els albiraments de cetacis de manera correcta i minimitzar l’impacte que aquesta activitat pugui provocar en els animals, David Rodés, de l’associació conservacionista Cetacea, va venir a Port Torredembarra per oferir-nos una formació al respecte, informant-nos sobre la normativa i les bones pràctiques en matèria d’observació de cetacis i que considerem important compartir amb els nostres usuaris.

Un dels conceptes més importants a tenir en compte és l’ESPAI MÒBIL DE PROTECCIÓ DE CETACIS, un espai mòbil de protecció al voltant dels cetacis d’un radi de 500m dividit en 3 zones:

Una zona d’exclusió entre el cetaci i els 60 m:
L’accés a aquesta àrea està prohibit. Si els cetacis apareixen de sobte, apagarem el motor o posarem punt mort. No tornem a encendre’l fins que estiguem segurs que no hi ha cetacis dins dels 60 m. En el cas dels dofins i marsopes es permet continuar navegant, mantenint el rumb i la velocitat. Apagarem la sonda.

Una zona restringida entre 60 i 300 m:
No podem estar en aquesta àrea si observem cries o adults aïllats amb cries. En aquesta zona pot hi haver un màxim de 2 vaixells i un màxim de 15 minuts d’estada.

Una zona d’aproximació entre 300 i 500 m:
Hi pot haver un màxim de 2 embarcacions esperant entrar a l’àrea restringida.

Normes generals de conducta:
– Es prohibeix l’ús de sistemes acústics per atraure o detectar cetacis.
– Es navegarà a una velocitat constant i a no més de 4 nusos.
– Sempre es navegarà en paral·lel, mai en cercle o en ziga-zaga.
– L’aproximació als cetacis es farà lateralment i de forma convergent en direcció i sentit de l’animal en un angle de 30 graus, mai frontalment ni des del darrere, o perpendicularment a la trajectòria. L’observació es realitzarà en paral·lel sense canvis bruscos de rumb o velocitat.
– Si apaguem el motor, en el moment d’encendre’l, el tindrem almenys un minut inactiu o desconnectat. Tots els canvis de rumb o velocitat sempre es faran progressivament i lentament. Està prohibit fer marxa enrere i navegar en cercle tancat.
– En el cas que un animal vingui frontalment, ens dirigirem a estribor a màquina mínima. En el cas de velers, sempre estarem a sotavent de l’animal.

Mesures generals de protecció:
– El contacte físic està prohibit tant amb embarcacions com amb persones.
– Està prohibit alimentar els cetacis.
– Es prohibeix evitar la lliure circulació de cetacis.
– Està prohibit entrar en els grups de cetacis i especialment entre adults i cries.
– Es prohibeixen els sorolls forts dins i fora de l’aigua.
– Es prohibeix banyar-se o bussejar amb cetacis.

Mesures complementàries:
– Si observem conductes d’alarma, molèstia o evasió per part dels cetacis, abandonarem immediatament l’albirament.
– En el desafortunat cas de trobar un animal ferit o mort, les autoritats seran notificades immediatament, comunicant la seva posició per ràdio. Si està mort, intentarem abalisar-lo amb una boia, ampolla d’aigua o similar.
– Les accions d’abalisament, si es realitzen, o de posicionament, que són obligatòries, s’han de comunicar a Salvament Marítim.